สมัครงานสำหรับชาวต่างชาติ
Jobs for Native English Speakers
   

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . Instructor (Non-Thai Focused), International Tourism Management Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in Tourism, Hotel, Hospitality, or related fields
- Have extensive background and international experience in tourism-related industry
- Be a Strong team player and culturally adept with a growth mindset
teaching, training, or related work experience.

* We need Thai (1 position) and non-Thai (1 position) nationals*

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login