สมัครงานสำหรับชาวต่างชาติ
Jobs for Native English Speakers
 
 

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . Instructor, Marketing Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- PhD DBA or Master's in Marketing or related field.
- Excellence in teaching or related industry area is required.
- Native English speaker
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . Instructor, Communication Arts Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Communication Arts or a related field. A Ph.D. is an advantage.
- 3 - 5 years experience in industry and/or teaching excellence in the area of Communication Arts.
- Demonstrated research program in Communication Arts (or related field) is an advantage.
- Native speakers or Asians national who proficiency in English (Thai language ability is a plus, but not required)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . Instructor, International Tourism Management Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master's degree or higher in Hospitality and Tourism Management or related fields
- Minimum of 2 - 3 years in teaching, training, or related work experience.
- Native English speaker
- Food and beverage management experience is an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login