สมัครงาน
Apply Jobs
 
 

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีและสื่อสารองค์กร
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Internet และ Social Media ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
- มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้งานใหม่

*ยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . บุคลากรประจำสำนักวิชาการ
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Internet และ Social Media ได้อย่างคล่องแคล่ว (โดยเฉพาะ Excel)
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
- มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานที่มีความซับซ้อนได้ดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียด : 
Detail
งานด้านมาตรฐานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายดังนี้
1. จัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิระ เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน
2.จัดทำและปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิระ
3. ให้คำแนะนำและตรวจรูปแบบการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิระ
4.ดำเนินการเรื่องการอนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. สำรวจการเลือกหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระทุกสาขาวิชา
6.ประสานงานกับผู้อำนวยการหลักสูตร/ประธานหลักสูตร เพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ
7. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนัดพบครั้งแรก และการนัดสอบ
8.จัดเตรียมและดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิระ
9.งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย การตรวจแบบแผนงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Internet และ Social Media ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
- มีใจรักงานบริการ
- หากสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . Instructor (Non-Thai Focused), Digital Media and Design Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
•Evidence of contribution to the progress of the Computer Graphics and Multimedia program’s strategic planning process
•Demonstrated management of curriculum issues related to the Computer Graphics and Multimedia program
•Demonstrated teaching conduct as assigned
•Demonstrated management of student support activities
•Participate in one (1) faculty workshop for teaching or research development
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in Digital Media, Digital Design, Graphic Design, Communication Design, Game Design, Animation, or related fields
- Have extensive background and international experience in digital media and design industry
- non-Thai national
- Good command of English
- Be a strong team player and culturally adept with a growth mindset
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . Instructor (Non-Thai Focused), Culinary Arts and Design Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in Culinary Arts, Food Design, Food Business, Hospitality and Tourism, or related fields with a culinary certificate or diploma
- Have extensive background and international experience in Thai or international cuisine
- Good command of English
- Be a strong team player and culturally adept with a growth mindset


*We need Thai (1 position) and non-Thai (1 position) nationals*

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . Instructor (Non-Thai Focused), Business English Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
Teaching and advising students and exchange student program.
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in English, Applied Linguistics, Business Education, or related fields
- At least 3 years teaching experience
- Have international industry experience
- Perfect command of English
- Be a strong team player and culturally adept with a growth mindset
- Ability to work effectively and constructively with persons of diverse cultures

*We need Thai (1 position) and non-Thai (2 positions) nationals*
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . Instructor (Non-Thai Focused), International Tourism Management Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in Tourism, Hotel, Hospitality, or related fields
- Have extensive background and international experience in tourism-related industry
- Be a Strong team player and culturally adept with a growth mindset
teaching, training, or related work experience.

* We need Thai (1 position) and non-Thai (1 position) nationals*

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . Instructor (Non-Thai Focused), Marketing Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in Marketing, Digital Marketing or Business Administration
- At least 2 years international industry experience in marketing-related position
- Native English speaker or Thais who excellent in English.
- Having experience for academic researching is advantage.
- Be a Strong team player and culturally adept with a growth mindset

* We need Thai (1 position) and non-Thai (1 position) nationals*
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . Instructor, School of Entrepreneurship and Management (Thai Program)
รายละเอียด : 
Detail
สอนหลักสูตรปริญญาตรี ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจกับนักศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Master's Degree in Entrepreneur or Business-Related is required. PhD. or DBA is an advantage.
- 3-5 years of Business or Entrepreneurship experience
- Having experience for teaching or academic researching
- Proficiency in English
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

11 . Instructor in Digital Media, School of Digital Media and Cinematic Arts
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D./Master ’s degree in Digital Media, Film, Animation, Comm Arts, or a relevant field
- At least 2 years of teaching or closely related professional experience in 2D Animation, 3D Animation, Visual Effects, New Media, Virtual Production preferred.
- Experienced researching skill.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Graduated from abroad will be an advantage. (Must be certified by OCSC)
- Have a digital media portfolio that has been published or recognized nationally/internationally will be an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

12 . Instructor in Films, School of Digital Media and Cinematic Arts
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนของคณะฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D./Master ’s degree in Film, Film Production, or a relevant field
- At least a few years of teaching or closely related professional experience in Film Script Writing, Film Production Control (Pitching / Producing / Financing), Production, Post Production, Distribution are preferred.
- Experienced researching skill.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is an advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
- Graduated from abroad will be an advantage. (Must be certified by OCSC)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

13 . Instructor, Artificial Intelligence Engineering and Data Science Program, School of Engineering
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Ph.D. or Master's degree in Engineering, Science or related field
2. Experience and expertise in the AI, Machine Learning or Data Science industries.
3. Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
4. Experience in teaching or training is advantage.
5. Able to produce research and creative works according to qualification criteria
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

14 . Instructor, Multimedia and Entertainment Engineering Department, School of Engineering
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or Master's degree in Engineering, Computer Engineering, Computer Science or related field
- Working experience in Interactive Media, Computer Graphics or Events or any related industries
- Having skills and knowledge in the field of modern technologies such as IoT , AR , VR , uController , AI , Stereo camera , IR camera or Modern Tools in creative work or multimedia work
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

15 . Instructor, Computer and Robotics Engineering Program, School of Engineering
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or Master's degree in Science, Engineering or related field
- Working Experience and expertise in Software Development, Cybersecurity, Robotics & Automation industries.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

16 . Instructor, Communication Design Program, School of Fine and Applied Arts
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D./Master ’s degree in Communication Design or a related field.
- At least 2 years closely related professional experience in Communication Design
- Having skills or experience in graphic design, photography, animation and interactive media
- Have a portfolio of graphic design, photography, animation and interactive media that has been published nationally/internationally will be an advantage
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is an advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

17 . Instructor, Games and Interactive Media Program, School of Information Technology and Innovation
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Ph.D. or Master's or Bachelor's degree in Interactive Media Design and Game Studies or a field related. (For Bachelor's degree must have more than 8 years of experience in the gaming industry and have recognized in the industry.)
2. Experiences in developing interactive media and/or video games for PC, consoles, and mobile platforms.
3. Proficient in Adobe Photoshop, Maya, 3D Studio Max, ZBrush, Substance Designer/Painter, and Unreal or Unity.
4. Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
5. Experience in teaching or training is advantage.
6. Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

18 . Instructor, Information Technology Program, School of Information Technology and Innovation
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Ph.D. or Master's degree or related field in Information Technology, Data Science
- At least 1 -3 years working experiences in Information Technology
- Having skills or experiences in Information Security, Data Science, Data Analytics will be an advantage
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is an advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

19 . Instructor, English Department, School of Humanities and Tourism Management
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais or Native English speaker who fluent in Thai or experience teaching Thai student is an advantage.
- Master's Degree in English, English Translation and Interpretation, English Literature and Comparative Literature, Teaching English as a Foreign Language, Linguistics or a related field. A PhD is an advantage.
- At least 1 - 2 years experiences in teaching English structure or English for career preferred.
- Excellent in communication and teaching English for Thai students.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

20 . Instructor, Creative Content Production and Digital Experience Program, School of Communication Arts
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Master’s degree in Communication Arts as Digital Media Production or a field related
- At least 3 years of experience in digital media production and digital content creation or any related
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching is an advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

21 . Instructor, Event Production and MICE Management Program, School of Communication Arts
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Master’s degree in MICE, Event Management or a field related to Communication Arts as PR, IMC or Advertising.
- At least 3 years of experience and expertise in MICE industry or events. Event or MICE management and design, MC / moderator / broadcaster / presenter (pitching skill), media production, Web / Graphic Design, Infographic, Strategic Communication planner (both content and IT).
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching is advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

22 . Instructor, Broadcasting and Streaming Media Production Program, School of Communication Arts
รายละเอียด : 
Detail
1. ผลิต Online Course ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ผลิตองค์ความรู้สำคัญของวิชา COM112
3. Professional Coaching
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Ph.D. or Master’s degree in Communication Arts as Media Production, Communication Technology or related fields.
- At least 2 years of experience working in digital media creation or management, marketing communication and/or streaming media.
- Specialize in media production, marketing communication, radio, television and media streaming skills.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching is advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

23 . Instructor, School of Accounting
รายละเอียด : 
Detail
ปฎิบัติงานการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย ดูและและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master’s degree or PhD in Accountancy or Business Administration with accounting concentration. (Either)
- At least 3 years experience on teaching or working in related Accounting field.
- Experiences in internal audit or accounting audit will be an advantage
- Having a license of Certified Public Accountant (CPA) or Tax Auditor (TA) will be an advantage
- Fluent in English.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

24 . Instructor, Finance Department, School of Business Administration
รายละเอียด : 
Detail
บริหารจัดการงานวารสาร BU Academic Review
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master’s degree or PhD in Finance, Business Administration, Econimics or any related
- At least 3 years working experience in related Financial field.
- Experiences in internal audit or accounting audit will be an advantage
- Having a license of IC CFA CFP AFPT CISA or FRM will be an advantage
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

25 . Instructor, Digital Marketing Program, School of Business Administration
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติงานสอน และการประเมินผลรายวิชา ประเมินงานสอน และภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในฐานะอาจารย์ประจำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master’s degree or PhD in Business Administration, Digital Marketing, Marketing, or related fields.
- At least 2 years’ work experience in marketing research and social media marketing including SEO, SEM, Google Analytics, Google AdWords, Google Analytics and Facebook Ads.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Having teaching or researching experience will be an advantage.
- Having certificate in Digital Marketing or Data Analytics is an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

26 . Instructor, Logistics Management Program, School of Business Administration
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- DBA in Logistics, Transportation, or Supply Chain Management or Business Administration
- At least 3 years professional experience in the field of Logistics, Transportation or Supply Chain Management
- Experience in international companies or have got a certificate in logistic areas will be an advantage.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Ability to communicate effectively and work cooperatively with faculty, staff, and student.
- Knowledge and/or experience using IT in Logistics will be an advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

27 . Instructor of Management Program, School of Business Administration
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais only
- Master’s or PhD in Business Management, Business Administration or related field.
- 1 - 3 years of work experiences in business corporate
- Experience working in Data Analytics or have got a certificate in Data Analytics will be an advantage.
- Prior teaching experience preferred, but not required.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Good positive interpersonal skills, and excellent communication skills in educating.
- Having a research experience will be an advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

28 . Instructor, International Business Management Program, School of Business Administration
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais only
- Master’s or PhD in International Business Management, Global Business, International Trade or related field.
- 1 - 3 years of recent experiences in international business especially
- Ability to impart the skills to recognize, analyze, and develop solutions to managerial issues and provide insights and perspectives on international business, multinational corporations or domestic companies working internationally to students.
- Prior teaching experience preferred, but not required.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Good positive interpersonal skills, and excellent communication skills in educating.
- Having a research experience will be an advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

29 . บุคลากรประจำ แผนกการเงิน
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบด้านงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีใจรักงานบริการ หรือมีประสบการณ์ทำงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบโอนเงินและการชำระเงินออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ SAP
- มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและสามารถทำงานผ่านออนไลน์ กรณี Work From Home
- สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด (กรณีเร่งด่วน)

*ยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์*
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

30 . Instructor, Airline Business Management Department,School of Humanities and Tourism Management (Full-Time)
รายละเอียด : 
Detail
1.ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ประสานงานในรายวิชาที่สามารถบรรยายสองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและรายวิชาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
2. ผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินซึ่งสามารถเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร่วมปรับปรุงหลักสูตร หรือสามารถสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ให้กับภาควิชา เพื่อให้สามาราถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนในสาขาเดียวกันได้
4. ดูแลการส่งนักศึกษาฝึกงานในบริษัทธุรกิจสายการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะพร้อมเข้าประกวดในรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินโดยได้รับรางวัลระดับชาติอย่างน้อย 1 รางวัล
6. ร่วมทำประกันคุณภาพการศึกษา
7. เป็นผู้นำในการบริการวิชาการแก่สังคม
8. เป็นผู้นำในการบูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ
9. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Master's degree or PhD in Airline Business Management or any fields
2. At least 3 years teaching, training or working experiences in Airline Business.
3. Fluent in English Communication Skills (TOEIC ≥ 785)
4. Female/Male not over 40 years
5. Proficient in MS Word
6. Having research experience is advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login