»
โครงการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
Training program Available
 
  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
join the training program
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป
Training program for public
วันที่เปิดรับสมัคร
Date opened up
สถานะ
Status
ผู้สมัคร
Candidate
สมัครเข้าร่วม
Register
การป้องกันโรคไตอย่างยั่งยืน (รุ่นที่ 1)
วันที่ฝึกอบรม : 11 ส.ค. 2558
สถานที่ฝึกอบรม : A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
13/07/58 - 05/08/58 ปิดรับสมัครClose 49/0

โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร
Training program for BU
วันที่เปิดรับสมัคร
Date opened up
สถานะ
Status
ผู้สมัคร
Candidate
สมัครเข้าร่วม
Register
 
กรุณาลงชื่อเข้าใช้ระบบเพื่อดูโครงการฝึกอบรมสำหรับคุณ
Please Log in to see the training program for you.
    
       
 
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Log In
X
  
ลงชื่อเข้าใช้ Log in
ลงทะเบียนใหม่
Register
    |     ลืมรหัสผ่าน
Forgot password